TNA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 4.12.2020 - 116147

Položky programu:

Ing. Vladimír Figel 6 hod. (270 min.)
1 Autoevalvácia školy/školského zariadenia