" Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (ZUŠ)"

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný seminár   je zameraný na prezentovanie informácií v oblasti profesijného štandardu  cieľovej skupiny . Tvorba portfólia  pedagogického zamestnanca  je významným krokom autoevalvácie  a podpory kvality profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať o kritériách pre tvorbu atestačného portfólia, definovať indikátory kvality v súlade s profesijným štandardom učoiteľa ZUŠ.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný štandard učiteľa ZUŠ 

2.Portfólio - legislatívne východiská v zmysle Zákona 138/2019 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov 

3. Tvorba portfólia - analýza kľúčových oblastí, indikátory kvality (aplikačná časť) 

Poznámka: 
učiteľ ZUŠ

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ