Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 331 - 360 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 25.07.2024
Napr., 25.07.2024
odporúčame zadať názov mesta
12.11.2020 - 08:30 - 13:45
NRA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 12.11.2020 - 115531
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

12.11.2020 - 09:00 - 14:00
LMS MOODLE II - ďalšie možnosti tvorby a správy elektronického kurzu
Lektori: RNDr. Jana Hnatová, PhD., Ing. Drahoslav Knapík

12.11.2020 - 09:00 - 14:30
Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka
Lektori: Mgr. Anna Pávová

12.11.2020 - 09:30 - 15:30
Totálna komunikácia nie len v edukácii detí a žiakov so sluchovým postihnutím
Lektori: PaedDr. Jana Verešová, PhD., PaedDr. Elena Gažiová, Mgr. Peter Birka

12.11.2020 - 11:30 - 14:00
POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 12.11.2020 - 115868
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

12.11.2020 - 11:30 - 14:00
POA25_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 12.11.2020 - 115371
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA

12.11.2020 - 12:30 - 14:45
Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov
Lektori: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.

12.11.2020 - 12:30 - 15:15
Maturitná skúška z biológie v školskom roku 2020/2021
Lektori: RNDr. Erika Fryková

12.11.2020 - 12:30 - 17:45
KNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 12.11.2020 - 114275
Lektori: Ing. Attila Fodor

12.11.2020 - 13:00 - 15:15
Výučba geografie trochu inak
Lektori: PaedDr. Alica Dragulová, PhD., Mgr. Galina Čajková

12.11.2020 - 13:00 - 14:30
Možnosti posudzovania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom hospitačného pozorovania - pre VPZ
Lektori: PaedDr. Mária Šnídlová, Ing. Vladimír Laššák, PhD.

12.11.2020 - 13:00 - 15:00
Vzdelávanie žiakov z MRK počas Covid 19
Lektori: PaedDr. Elena Cinová

12.11.2020 - 14:00 - 15:30
Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky
Lektori: Mgr. Marcel Kurty

12.11.2020 - 14:00 - 15:30
Komunikatívny prístup vo vyučovaní gramatiky anglického jazyka
Lektori: PaedDr. Monika Popluhárová

12.11.2020 - 15:00 - 17:00
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio
Lektori: Mgr. Adriana Kvetková

13.11.2020 - 08:00 - 10:30
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 13.11.2020 - 114122
Lektori: PhDr. Jarmila Verbovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

13.11.2020 - 08:30 - 11:00
BBA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 13.11.2020 - 115361
Lektori: Mgr. Dana Váňová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

13.11.2020 - 09:30 - 11:30
Atestačné portfólio vychovávateľa
Lektori: PaedDr. Jana Verešová, PhD.

16.11.2020 - 08:00 - 13:15
NRA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 16.11.2020 - 115054
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

16.11.2020 - 09:30 - 11:00
Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio
Lektori: PaedDr. Anna Šurinová

16.11.2020 - 14:00 - 16:00
Portfólio a profesijné štandardy
Lektori: Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., PaedDr. Beáta Šenkárová

18.11.2020 - 08:00 - 13:15
NRA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 114965
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.

18.11.2020 - 08:00 - 12:00
Dištančné vzdelávanie v edukačnom procese - forum IT gramotnosť
Lektori: Ing. Drahoslav Knapík

18.11.2020 - 08:00 - 13:15
TTA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 110850
Lektori: Ing. Attila Fodor
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

18.11.2020 - 08:00 - 10:30
POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 111966
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

18.11.2020 - 08:30 - 11:00
KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 115517
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

18.11.2020 - 08:30 - 11:00
BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 116174
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková, PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

18.11.2020 - 08:30 - 10:00
Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy
Lektori: Mgr. Emília Petrovská

18.11.2020 - 08:30 - 13:45
NRA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 115534
Lektori: PaedDr. Štefan Dragúň
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa