ZAA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 115617

Položky programu:

PaedDr. Darina Výbohová, PhD. 2 hod. (90 min.)
5. Hodnotenie a odmeňovanie pracovného výkonu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.
PaedDr. Mária Šnídlová 1 hod. (45 min.)
5. Hodnotenie a odmeňovanie pracovného výkonu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.