ZAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.11.2020 - 116948

Položky programu:

RNDr. Mária Vydrová 3 hod. (135 min.)
3.1 Proces plánovania