BA01_2_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 27.11.2020 - 117142

Položky programu:

doc. RNDr. Mária Ganajova, CSc. 1 hod. (45 min.)
Formatívne hodnotenie ako kľúčová zložka práce učiteľa
PhDr. Darina Gogolová, PhD. 2 hod. (90 min.)
Formatívne hodnotenie ako kľúčová zložka práce učiteľa
PaedDr. Jana Tomášková, PhD. 3 hod. (135 min.)
Stratégie a techniky formatívneho hodnotenia žiakov