POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.11.2020 - 116675

Položky programu:

PhDr. Jarmila Verbovská 2 hod. (90 min.)
3.3 Manažment ľudských zdrojov a jeho východiská
PhDr. Jarmila Verbovská 2 hod. (90 min.)
3.3 Manažment ľudských zdrojov a jeho východiská