BA01_5_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 26.11.2020 - 117219

Položky programu:

Mgr. Teťana Ustohalová 1 hod. (45 min.)
Od integrácie k inklúzii. Diferenciácia pojmov integrácia a inklúzia.
PaedDr. Jana Verešová, PhD. 2 hod. (90 min.)
Cieľové skupiny detí a žiakov bez rozdielu v kontexte platnej legislatívy