TNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 115494

Položky programu:

Ing. Gabriela Petrušková 2 hod. (90 min.)
4.8 finančná analýza a kontrola na účel hodnotenia dosahovaných finančných cieľov v sledovanom období a predpokladaný vývoj finančného riadenia školy alebo školského zariadenia