KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 114866

Položky programu:

Mgr. Ľubica Korečková 3 hod. (135 min.)
1.5 Autoevalvačný plán