BA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 27.11.2020 - 116702

Položky programu:

PaedDr. Štefan Dragúň 6 hod. (270 min.)
1. Školská politika