Rozvoj kompetencií začínajúcich MOV

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Miloš Škatulár
Ing. František Greif
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
6
Počet voľných miest: 
24
Tematické zameranie: 

Poznať základné zásady tvorby cieľov, metód a foriem práce MOV

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poznať terminológiu a základné didaktické postupy prípravy a realizácie učebného dňa

Profesijná kompetencia: 
Ovládať obsah a didaktiku odborného výcviku
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
odborná prax
odborný výcvik
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 Metódy používané na odbornom výcviku

Formy používané na odbornom výcviku a hodnotenie OV

Diskusia, práca v skupinách spojená s reflexiou odborného seminára

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ