LMS MOODLE II - ďalšie možnosti tvorby a správy elektronického kurzu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na získanie praktických zručností a ďalších poznatkov zameraných na používanie LMS Moodle pri príprave a realizácii vzdelávania s dištančnou elektronickou podporou. Seminár je určený pre učiteľov profesionálneho rozvoja - používateľov LMS Moodle na úrovni mierne pokročilý.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Učiteľ profesijného rozvoja vie:

 • vytvoriť, editovať a publikovať dynamické učebné zdroje účastníkom vzdelávania (interaktívna prednáška),
 • vytvoriť, editovať, zverejniť a vyhodnocovať vybrané kooperatívne aktivity (slovník, wiki) pre účastníkov vzdelávania,
 • spravovať vzdelávací kurz - rozširujúce funkcie.
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
konzultant atestačného konania
lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 • Interaktívna prednáška
  • príprava textových, zvukových, obrazových podkladov,
  • štruktúra, vetvenie prednášky,
  • príprava a realizácia kontrolných otázok prednášky.
 • Kooperatívne aktivity
  • slovník, wiki - ich príprava, realizácia a vyhodnotenie.
 • Správa vzdelávacieho kurzu LMS Moodle - zálohovanie údajov.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ