Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa ZŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=607
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 15:45
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na implementáciu interaktívnych metód a učebných pomôcok pre zlepšenie komunikácie slovenského jazyka na prvom stupni ZŠ s VJM. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry prostredníctvom inovatívnych vyučovacích metód na prvom stupni základných škôl s VJM.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie. Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v ZŠ s VJM

2. Implementácia inovatívnych metód do vyučovania komunikačnej zložky jazyka

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ