Mixed médiá II.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=588
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 15:45
Koniec podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude práca s kombinovanými výtvarnými techníkami ako fumáž a cyanotyp.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť kompetencie v kombinovaných výtvarných technikách, a overiť technickú náročnosť vybraných výtvarných postupov a ich aplikovateľnosť v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

09.00 - 10.30 hod. Výber kombinovaných výtvarných techník, práca v skupinách na danú tému.

10.45 - 12.15 hod. Výber kombinovaných výtvarných techník, práca v skupinách na danú tému.

12.45 - 14.15 hod. Dokončenie výtvarných prác. Vypracovanie návrhu prípravy na vyučovaciu jednotku s využitím kombinovaných výtvarných techník.

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ