Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6600
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike procesu implementácie inovovanej koncepcie vyučovania rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ v Slovenskej republike. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti poznávania rusínskej národnostnej menšiny v súlade s potrebou identifikácie problémov a úskalí  procesu implementácie inovovanej koncepcie vyučovania rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ v Slovenskej republike so zameraním na možnosti jej aplikácie v praxi smerujúcej k zvýšeniiu efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra.

Profesijná kompetencia: 
1.1 - Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 1.2 - Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, 1.3 -Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, 2.1 - Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

  Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi 

  Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

Poznámka: 
Tematické zameranie: 3. ŠVP , METODICKÁ PODPORA

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ