POA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 30.11.2020 - 117552

Položky programu:

PaedDr. Zuzana Madarasová 1 hod. (45 min.)
1. Základné pojmy a vzťahy personálneho riadenia školy, personálna politika a stratégia, personálna administratíva, pôsobnosť zákonov na zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
PaedDr. Zuzana Madarasová 2 hod. (90 min.)
2. Vyhľadávanie, výber a prijímanie nových zamestnancov, predpoklady výkonu pedagogickej a odbornej činnosti a ich vplyv na uzatvorenie pracovného pomeru, adaptácia nových zamestnancov a adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo o