BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 116933

Položky programu:

Mgr. Dana Váňová 3 hod. (135 min.)
Organizácia vlastnej práce a organizovanie svojho času, predchádzanie nežiaducej záťaže vyvolanej stresom