Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8)
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 12:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
21
Tematické zameranie: 

Odborný seminár pre učiteľov  stredných škôl ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov materských škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  • Atestácie
  • Profesijné štandardy
  • Atestačné portfólio
Poznámka: 
Počas vzdelávania budú dodržané všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky súvisiace s ohrozením verejného zdravia.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ