Rozvoj podnikateľských zručností

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Miloš Škatulár
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poznať legislatívne podmienky pre pdonikanie

Prezentovať aktuálne legislatívne podmienky podnikania v SR. V spolupráci s účastníkmi pripraviť a riešiť modelové situácie podnikania v rámci jednotlivých foriem samostatného podnikania. Hľadať optimálny obsah výučby v rámci predmetu, resp. príbuzných predmetov

Profesijná kompetencia: 
Ovládať obsah a didaktiku odborného výcviku. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
odborná prax
odborné predmety – ekonomické vedy
odborný výcvik
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 legislatíva v podmienkach SR

lektor: Škatulár

  aktuálny stav legislatívy v oblasti podnikania v SR

Lektor: Greif

diskusia a skúsenosti s duálnym vzdelávaním v SR

Lektor:  Škatulár, Greif

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ