ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 24.11.2020 - 115654

Položky programu:

Mgr. Emília Petrovská 3 hod. (135 min.)
3.2 Organizačný manažment