KNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 24.11.2020 - 114277

Položky programu:

Ing. Attila Fodor 6 hod. (270 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa