Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku extrémizmu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=722
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Nina Szabová
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa venuje problematike ľudských práv detí v oblasti boja proti predsudkom, stereotypom, a prejavom extrémizmu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť aktuálne informácie z oblasti prejavov extrémizmu v našej spoločnosti, používania symbolov, run a šifier a možnostiach obrany pred prejavmi extrémizmu a rasizmu v školskom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Kto sú extrémisti? Druhy a prejavy extrémizmu a rasizmu. Značky na oblečení – runy, symboly, šifry. Nenávisť na internete. Mechanizmy obrany pred prejavmi extrémizmu v praxi.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ