KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 20.11.2020 - 115526

Položky programu:

PaedDr. Alica Dragulová, PhD. 4 hod. (180 min.)
4. Projektový zámer, ciele a indikátory plnenia cieľov projektu, intervenčná stratégia projektu