Nie je škola ako škola (pre učiteľov SŠ Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
zoom
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
piatok, 20. november 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 20. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
6
Tematické zameranie: 

Webinár organizuje Úrad splnomocnenca  vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s MPC. Bude zameraný na participatívny rozpočet na školách. Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý žiakom ponúka príležitosť meniť školu k lepšiemu. Tí navrhujú projekty na zlepšenie prostredia a klímy, podieľajú sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, aktívne vstupujú do fázy hodnotenia a rozhodovania a v konečnej fáze realizujú vybrané projekty. Na webinári bude účastníkom priblížené, aké sú pozitíva pre školu, žiakov, samosprávu, z akých častí sa skladá participatívny rozpočet na školách. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o participatívnom rozpočte a o možnostiach, ako ho môžu žiaci na škole realizovať.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Lektorkami infromačného seminára sú: Ing. Dominika Halienová a Ing. Alexandra Hrabinová

9:45 - 10:00 Prihlasovanie do Zoom - link do Zoomu, dostanú prihlásení účastníci deň vopred

10:00 - 11:00 Participatívny rozpočet na školách, jeho pozitíva pre školu a samosprávu, časti paticipatívneho rozpočtu

11:00 - 11:30 Predstavenie pilotného projektu v Trenčianskom kraji a diskusia

Poznámka: 
Prihlasovanie je možné do 19.11.2020 do 13:00

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ