Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy, ktorej základom je atmosféra dôvery, bezpečia, istoty a prijatia všetkých bez rozdielu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=698
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 2. december 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Vzdelávanie je určené pre pedagogických zamestnancov, ktorí majú záujem o formovanie a rozvoj pozitívnej klímy v školskom prostredí, ktorá ovplyvňuje celkové výsledky práce školy, motiváciu, pracovnú výkonnosť a spokojnosť zamestnancov, žiakov aj rodičov. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z oblasti tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v školskom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
"2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces "
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Teoretická časť:

- klíma školy - psychosociálny činiteľ vplývajúci na kvalitu vzdelávania a výchovy v škole,

- klíma triedy,

Praktická časť:

- prezentácia aktivít, techník a metód ovplyvňujúcich proces tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v školskom prostredí.

Poznámka: 
Vzdelávanie je určené aj pre učiteľov špeciálnych základných škôl.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ