Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 271 - 300 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 19.07.2024
Napr., 19.07.2024
odporúčame zadať názov mesta
05.11.2020 - 14:30 - 16:00
Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, PaedDr. Monika Popluhárová

05.11.2020 - 15:30 - 18:00
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 2
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

06.11.2020 - 08:30 - 10:00
Od predčitateľskej gramotnosti ku čitateľskej gramotnosti
Lektori: Mgr. Emília Petrovská

06.11.2020 - 10:00 - 12:30
Ako čeliť dezinformáciám?
Lektori: Mgr. Šnídl, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

06.11.2020 - 13:00 - 14:00
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Lektori: PaedDr. Dagmar Koštrnová, Mgr. Andrea Makišová

06.11.2020 - 15:45 - 18:00
Kolážové techniky
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó

09.11.2020 - 08:30 - 13:45
BBA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.11.2020 - 115335
Lektori: Mgr. Ing. Marián Valent, PhD., Mgr. Dana Váňová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

09.11.2020 - 09:00 - 12:00
Špecifiká práce s dieťaťom/žiakom pochádzajúceho z náhradnej rodiny
Lektori: Mgr. Alena Molčanová, PhDr. Jarmila Verbovská

09.11.2020 - 10:00 - 12:15
Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

09.11.2020 - 13:00 - 14:00
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Lektori: PaedDr. Dagmar Koštrnová, Mgr. Andrea Makišová

09.11.2020 - 13:00 - 15:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: PhDr. Maroš Dvorský, Mgr. Ľubica Korečková

09.11.2020 - 13:00 - 14:30
Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení
Lektori: PaedDr. Eva Pupíková, PhD., PaedDr. Štefan Dragúň

09.11.2020 - 13:00 - 14:30
Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio
Lektori: PaedDr. Anna Šurinová

09.11.2020 - 14:00 - 16:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: Mgr. Beáta Juráková, Mgr. Adriana Lančaričová

09.11.2020 - 14:30 - 16:00
Manažment malých školských projektov pre učiteľov I.
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

09.11.2020 - 15:00 - 16:00
Využitie médií v Cirkvi
Lektori: doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.

09.11.2020 - 15:45 - 18:00
Kolážové techniky
Lektori: Mgr. Szilárd Fecsó

10.11.2020 - 08:00 - 10:30
POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.11.2020 - 111374
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.11.2020 - 08:30 - 11:00
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 10.11.2020 - 114842
Lektori: PhDr. Maroš Dvorský
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.11.2020 - 08:45 - 14:00
E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete
Lektori: Mgr. Dana Váňová

10.11.2020 - 09:00 - 11:00
Artefiletika
Lektori: Mgr. Slávka Gécová

10.11.2020 - 11:30 - 14:00
POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.11.2020 - 115870
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.11.2020 - 12:00 - 14:30
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 10.11.2020 - 114845
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.11.2020 - 12:00 - 15:15
ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 10.11.2020 - 115664
Lektori: Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.11.2020 - 12:45 - 18:00
KNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 10.11.2020 - 113010
Lektori: Mgr. Monika Kosárová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

10.11.2020 - 13:30 - 14:30
Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.

10.11.2020 - 13:30 - 15:45
Hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške z cudzieho jazyka
Lektori: Mgr. Ľubica Korečková

10.11.2020 - 13:50 - 15:20
Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike
Lektori: RNDr. Ľuboslava Ferčíková

10.11.2020 - 14:00 - 15:30
Grafomotorika a výtvarná výchova
Lektori: PaedDr. Ján Husár, PhD.

10.11.2020 - 14:30 - 15:30
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Lektori: PaedDr. Iveta Labjaková, PaedDr. Darina Bačová, PhD.