Vzdelávania realizované od 1.9. do 31.12.2020

Zobrazujem 301 - 330 z celkového počtu 609 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 19.04.2024
Napr., 19.04.2024
odporúčame zadať názov mesta
10.11.2020 - 15:30 - 18:00
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť
Lektori: PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

11.11.2020 - 07:30 - 10:00
POA25_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.11.2020 - 107996
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

11.11.2020 - 08:00 - 10:30
POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.11.2020 - 112983
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

11.11.2020 - 08:00 - 13:15
TNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 11.11.2020 - 115484
Lektori: JUDr. Ivana Salinková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

11.11.2020 - 08:00 - 10:30
POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 11.11.2020 - 112979
Lektori: PhDr. Jarmila Verbovská
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

11.11.2020 - 08:30 - 11:00
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 11.11.2020 - 114846
Lektori: PhDr. Maroš Dvorský
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

11.11.2020 - 08:45 - 14:00
E-gramotnosť - vzdelávanie v digitálnom svete
Lektori: Mgr. Dana Váňová

11.11.2020 - 09:00 - 12:00
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie(MŠ)
Lektori: PhDr. Renáta Varhoľáková

11.11.2020 - 09:00 - 14:15
Vytváranie a využívanie elektronických testov
Lektori: Mgr. Ing. Vladimír Výboh

11.11.2020 - 09:00 - 11:00
Stimulácia tímovej spolupráce pedagogických zamestnancov
Lektori: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

11.11.2020 - 09:30 - 11:30
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ
Lektori: PaedDr. Eva Bruteničová

11.11.2020 - 10:00 - 15:00
Inovatívne metódy v matematike a v prírodovedných predmetoch
Lektori: PaedDr. Beáta Šenkárová

11.11.2020 - 10:30 - 12:00
Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov
Lektori: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.

11.11.2020 - 11:30 - 14:00
POA25_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.11.2020 - 115369
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA

11.11.2020 - 11:30 - 14:00
POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.11.2020 - 115878
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová

11.11.2020 - 12:00 - 14:30
KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 11.11.2020 - 114849
Lektori: PaedDr. Tatiana Komanová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

11.11.2020 - 12:00 - 15:15
ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.11.2020 - 114299
Lektori: Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

11.11.2020 - 12:30 - 15:15
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie - fórum učiteľov
Lektori: RNDr. Erika Fryková

11.11.2020 - 13:30 - 15:30
Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia
Lektori: Mgr. Marek Gaj, PhD.

11.11.2020 - 14:00 - 16:15
Ako objektívne hodnotiť vzdelávacie výsledky žiakov
Lektori: PaedDr. Adriana Gondová

11.11.2020 - 14:00 - 15:30
Formatívne hodnotenie, tvorba kritérií a indikátorov
Lektori: Mgr. Anna Pávová

11.11.2020 - 14:30 - 15:30
Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy
Lektori: PaedDr. Oľga Nestorová

11.11.2020 - 14:30 - 16:00
Manažment malých školských projektov pre učiteľov II.
Lektori: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, PaedDr. Monika Popluhárová

11.11.2020 - 15:00 - 16:30
Čitateľská gramotnosť a procesy porozumenia textu
Lektori: Mgr. Mária Pappová

12.11.2020 - 07:30 - 10:00
POA25_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 12.11.2020 - 115264
Lektori: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

12.11.2020 - 08:00 - 13:15
TNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 12.11.2020 - 115486
Lektori: JUDr. Ivana Salinková
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

12.11.2020 - 08:00 - 10:30
POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 12.11.2020 - 111373
Lektori: PaedDr. Zuzana Madarasová
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

12.11.2020 - 08:00 - 11:00
Manažment triedy, oddelenia a výchovnej skupiny prostredníctvom rituálov
Lektori: Mgr. Gabriela Zábušková

12.11.2020 - 08:00 - 13:15
BAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 12.11.2020 - 114460
Lektori: PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa

12.11.2020 - 08:30 - 11:00
BBA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 12.11.2020 - 115359
Lektori: Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.
Miesto: https://moodle.mpc-edu.sk - Online učebňa