KEA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 24.11.2020 - 114863

Položky programu:

PaedDr. Alica Dragulová, PhD. 3 hod. (135 min.)
1.4 Metódy a nástroje autoevalvácie