POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 23.11.2020 - 116645

Položky programu:

PhDr. Jarmila Verbovská 2 hod. (90 min.)
3.2 Organizačný manažment
PhDr. Jarmila Verbovská 2 hod. (90 min.)
3.4 Školský marketing