POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.11.2020 - 112988

Položky programu:

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 4 hod. (180 min.)
6.4. Systém hodnotenia a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov