TNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 23.11.2020 - 115489

Položky programu:

Ing. Gabriela Petrušková 1 hod. (45 min.)
4.1 uplatňovanie právnych predpisov v hospodárení škôl alebo školských zariadení
Ing. Gabriela Petrušková 1 hod. (45 min.)
4.2 účtovníctvo školy alebo školského zariadenia zamerané na procesy, projekty, zdroje financovania, hlavnú činnosť, ekonomickú činnosť a podnikateľskú činnosť a finančné ciele v rozpočtovej účtovnej jednotke, príspevkovej účtovnej jednotke a neziskovej
Ing. Gabriela Petrušková 1 hod. (45 min.)
4.3 rozpočtovníctvo a kontrolná činnosť, príklady prevádzky školy alebo školského zariadenia a príklady tvorby cien v zariadeniach školského stravovania
Ing. Gabriela Petrušková 1 hod. (45 min.)
4.4 riadenie finančných procesov školy alebo školského zariadenia s dôrazom na financovanie školy alebo školského zariadenia z viacerých zdrojov
Ing. Gabriela Petrušková 2 hod. (90 min.)
4.5 finančné plánovanie, zabezpečenie financovania hlavnej činnosti, zabezpečenie financovania investícií do dlhodobého majetku školy alebo školského zariadenia