Učme sa hravo

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=696
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 8. december 2020 - 14:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vzdelávanie je určené pre učiteľov prvého stupňa základných škôl a učiteľov špeciálnych základných škôl vrátane vychovávateľov a pedagogických asistentov. Hlavným zameraním seminára je poukázať na možnosti využitia hry, didaktických metód a prostriedkov, ktoré prispejú k pútavej a zábavnej realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z využitia hry a ďalších metód a prostriedkov výučby, ktoré vnesú do výchovno-vzdelávacieho procesu radosť, motiváciu a zvýšenie záujmu detí a žiakov.

Profesijná kompetencia: 
"2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces "
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Program seminára je zameraný na prezentáciu možností využitia hry  a ďalších didaktických metód a prostriedkov, ktoré prispejú k pútavej a zábavnej realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov bežných i špeciálnych základných škôl. 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ