Aplikačné úlohy zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí v ŠKD

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=622
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 11:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom informačného  seminára bude rozšíriť kompetencie vychovávateľov ŠKD v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí ŠKD.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti. Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností učenia sa dieťaťa.
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Informačný  seminár ponúkne vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti detí ŠKD.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ