POA23_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 20.11.2020 - 115377

Položky programu:

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 3 hod. (135 min.)
6.4. Systém hodnotenia a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov