Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=749
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVP, metodická podpora

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe učebných textov a realizácii práce s nimi na hodinách prírodovedných predmetov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
fyzika
geografia
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8:30 - 10:00 Čitateľská gramotnosť, metodika tvorby textu

10:15 - 12:00  Práca s textom (čitateľské stratégie , metódy, aktivity)

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ