ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 23.11.2020 - 115652

Položky programu:

Mgr. Emília Petrovská 3 hod. (135 min.)
3.2 Organizačný manažment