NRA01_07_2020_PIV3_NPT - vzdelávanie 23.11.2020 - 116936

Položky programu:

PaedDr. Eva Pupíková, PhD. 4 hod. (180 min.)
Profesijné portfólio a jeho význam v rozvoji profesionality pedagogického zamestnanca
PaedDr. Mária Šnídlová 2 hod. (90 min.)
Profesijné portfólio a jeho význam v rozvoji profesionality pedagogického zamestnanca