Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=8610
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom webinára bude oboznámenie s profesijnými štandardami a postupom tvorby atestačného portfólia v predmete telesná a športová výchova.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať profesijné kompetencie potrebné pre profesijný rozvoj učiteľa telesnej a športovej výchovy v rámci atestačného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
školský tréner
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijný rast učiteľa telesnej a športovej výchovy cez profesijné štandardy.

2. Tvorba atestačného portfólia

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ