Možnosti využitia IDP - Interaktívnej digitálna edukačnej pomôcky AMV - v edukácii

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ŠI SOŠ, Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
13
Tematické zameranie: 

Prezentácia možností využitia edukačných obsahov, ktoré sú súčasťou digitálnej pomôcky IDP. IDP sa, ako jedna z mála dostupných edukačných pomôcok zameriavajú na obsah prierezových predmetov a doplnkových výchovných oblastí, ktoré primárne neslúžia ako pomôcka k memorovaniu vedomostí. IDP pomáhajú rozvíjať osobnosť ich zverencov, ich hodnotové systémy a schopnosť kreatívne a kriticky myslieť. PZ získajú zručnosti využitia interaktívnej edukačnej pomôcky publikovanej v CIS. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať zručnosť využitia IDP,  publikovanej v CIS MPC,  v edukačnej praxi.

Kategória PZ: 
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Úvod a prezentácia účastníkov

2.  Digitálnou edukačnou pomôckou IDP

3. Praktická ukážka možnosti využitia IDP v edukačnom procese

4. Tvorba modelových zadaní

5. Výmena skúseností

6. Záver

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ