TNA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 115492

Položky programu:

Ing. Gabriela Petrušková 2 hod. (90 min.)
4.5 finančné plánovanie, zabezpečenie financovania hlavnej činnosti, zabezpečenie financovania investícií do dlhodobého majetku školy alebo školského zariadenia
Ing. Gabriela Petrušková 2 hod. (90 min.)
4.6 finančné rozhodovanie s dôrazom na strategické rozhodnutia a operatívne rozhodnutia
Ing. Gabriela Petrušková 2 hod. (90 min.)
4.7 riadenie finančných procesov