BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 116931

Položky programu:

Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD. 3 hod. (135 min.)
Organizácia vlastnej práce a organizovanie svojho času, predchádzanie nežiaducej záťaže vyvolanej stresom