Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=562
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na rozvíjanie vybraných kompetencií účastníkov potrebných na aplikáciu finančnej gramotnosti v škole. Zohľadňuje výsledky medzinárodného merania PISA 2018 a reaguje na aktuálne problémy školskej praxe. Zahrňuje výmenu skúsenosti účastníkov z aplikácie FG vo vlastnom vyučovaní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať vybrané profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a realizovať výchovno-vzdelávací proces
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ