Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je prezentovať využitie niektorých metód na rozvoj predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy.

 

 

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentovanie niektorých metód predčitateľskej gramotnosti využiteľných vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy.

Poznámka: 
Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ