BAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 115386

Položky programu:

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 6 hod. (270 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa