ZAA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 116265

Položky programu:

Mgr. Emília Petrovská 3 hod. (135 min.)
1. Školská politika