Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
on line miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=709
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory využívania pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky v nadväznosti na gramotnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár  je zameraný na prezentáciu odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory využívania pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacíchb hodinách SJL, DEJ a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
dejepis
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:00  -  15.45    Možnosti procesu implementácie pracovných listov do vyučovania slovenského jazyka a literatúry, dejepisu v

                           nadväznosti na gramotnosti

15:45  -  16:30    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do vlastnej  edukačnej praxe

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ