NRA03_01_2020_FV_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 116700

Položky programu:

PaedDr. Štefan Dragúň 6 hod. (270 min.)
1. Školská politika