BA01_5_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 25.11.2020 - 117218

Položky programu:

PaedDr. Jana Verešová, PhD. 4 hod. (180 min.)
1.1 Inklúzia a legislatívny rámec. Teoretické východiská inkluzívneho vzdelávania a inkluzívnej výchovy, základné platné dokumenty súvisiace s inklúziou v školách a školských zariadeniach.