Ako čeliť dezinformáciám?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Šnídl
Začiatok podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 24. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
45
Obsadený počet miest: 
45
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na poskytnutie návodu, ako sa môže pedagogický/odborný zamestnanec orientovať v informačnom chaose, ako môže pomôcť žiakom/kolegom odhaliť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách, najmä na sociálnych sieťach, ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách a ako podnietiť kritické myslenie žiakov a elimináciu nevhodných vplyvov súvisiacich napr. s extrémizmom alebo šírením hoaxov. Doménou seminárov bude prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov/neprávd/poloprávd, ktoré sa v uplynulom období šírili medzi slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o tom, ako odhaliť nepravdivé infromácie nielen na sociálnych sieťach, ale aj v rôznych médiách a ako sa tieto informácie líšia od informácií v tradičných médiách. 

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka; 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Webinár lektoruje Vladimír Šnídl, novinár Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku.

- Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

- Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

- Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Poznámka: 
Účastníci potrebujú PC/notebook s kamerou a mikrofónom (s pripojením na internet).

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ